Ekologiczny dziennik twórzczy

Ciekawostki o ekologii, recyklingu oraz bidoegradowalności

Czy polska gospodarka staje się proekologiczna?

Polska gospodarka staje się z biegiem czasu coraz bardziej proekologiczna. Dzięki rosnącej świadomości ekologicznej Polaków oraz rozwojowi regulacji prawnych na tym obszarze coraz więcej gałęzi gospodarki wdraża mechanizmy sprzyjające ochronie przyrody. Jedną z takich regulacji jest zakaz używania plastikowych jednorazówek, które zacznie obowiązywać już od przyszłego roku. Firmy gastronomiczne już teraz zaczynają przesiadać się na ekologiczne opakowania jednorazowe, takie jak naczynia z trzciny cukrowej, torby cateringowe, słomki ze słomy czy też inne słomki ekologiczne. Jest to bez wątpienia krok w dobrą stronę. Innym przykładem dobrych praktyk na tym obszarze jest sprawnie działających recykling szkła w Polsce.

Proces ten możemy omówić na przykładzie dowolnego przedsiębiorstwa zajmującego się oczyszczaniem i sortowaniem stłuczki szklanej. Właśnie tam szkło zebrane w ramach selektywnej zbiórki odpadów zaczyna swoją wędrówkę po linii technologicznej.

Zakład ma przygotować surowiec, tak by był on gotowy do produkcji nowych wyrobów w hucie szkła. Pociąg przenosi stłuczkę do kabiny wstępnego sortowania, gdzie pracownicy oddzielają większe zanieczyszczenia. Następnie przechodzą one przez szereg sit, które oddzielają szkło od stopów, których nie da się przetworzyć. W finalnym etapie tworzy się masa z której można już produkować nowe opakowania szklane. Jeśli chcemy aby by segregacja szklanych odpadów dawała jak najlepsze efekty, to powinniśmy pilnować aby do pojemników na odpady zmieszane nie trafiały przedmioty z ceramiki czy szkła.